Opublikowano

Gdzie uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki?

W celu zachęcenia osób fizycznych do zainstalowania instalacji fotowoltaicznych powstały programy rządowe oferujące możliwość uzyskania dofinansowania na fotowoltaikę. Takie wsparcie sprawia, że inwestycja w instalację PV staje się jeszcze bardziej przystępna. Przykładowym programem skierowanym do gospodarstw domowych na terenie całej Polski jest Mój Prąd. Co warto o nim wiedzieć i jak ubiegać się o dotację?

Podstawowe informacje dla beneficjentów o programie Mój Prąd

Dofinansowanie na fotowoltaikę jest w zasięgu ręki niemalże każdej osoby fizycznej. Trzeba spełnić kilka odgórnie narzuconych wymogów do uzyskania dotacji. Program Mój Prąd skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy posiadają nową instalację fotowoltaiczną i wytwarzają energię na własne potrzeby. Dotacje obejmują wyłącznie instalacje PV o mocy od 2 do 10 kWp. Za ich pomocą można pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, ale wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty pięciu tysięcy złotych. Wnioski mogą być składane na instalacje fotowoltaiczne, które zostały opłacone w całości lub częściowo po 23 lipca 2019 roku. Wcześniejsze inwestycje nie są brane pod uwagę, a złożone na nie wnioski są odgórnie odrzucane. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na fotowoltaikę trzeba zawrzeć kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej nowo utworzonej mikroinstalacji PV.

Co jeszcze jest istotne w przypadku programów rządowych?

W przypadku dotacji z programu Mój Prąd obowiązuje zasada pierwszeństwa. Wnioski są rozpatrywane w kolejności ich zgłoszenia. To samo dotyczy przyznawania dofinansowania. Budżet programu wynosi miliard złotych, co pozwala na wypłacenie dotacji 200 tys. prosumentom. Będą one wypacane, aż do wyczerpania się limitu. Udzielone dotacje w ramach programu Mój Prąd na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nie są opodatkowane. Wnioski można znaleźć na portalu GOV.pl, wydrukować, wypełnić i wysłać drogą pocztową, złożyć osobiście w siedzibie lub online.