Opublikowano

Energetyczny udział fotowoltaiki dla firm i krótkoterminowe prognozy 2021-2025

Fotowoltaika dla firm

Najszybciej rozwijającą się gałęzią OZE w Polsce jest fotowoltaika. W 2020 roku nastąpił przyrost mocy energii, pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych, o niemalże 35% w stosunku do roku poprzedniego. Te wartości pozwalają uplasować Polskę w czołówce państw UE, zachowujących najwyższy udział przyrostu mocy z odnawialnych źródeł energetycznych. W 2020 roku większy udział wzrostowy posiadały jedynie: Francja, Holandia, Hiszpania i Niemcy. Trend jest dużą szansą na zabezpieczenie interesów energetycznych wielu podmiotów indywidualnych i gospodarczych.

Fotowoltaika dla firm: na jakim poziomie jest w Polsce?

Zgodnie z treścią raportu Zielona Energia w MŚP 2020, przygotowanego przez EFL we współpracy z Europejskim Programem Modernizacji Polskich Firm, około 4% przedsiębiorstw w Polsce inwestuje w instalacje fotowoltaiczne. Dwa razy tyle podmiotów ma zamiar skorzystać z nich w przyszłości. Oznacza to, iż znaczna większość MŚP nie korzysta w ogóle z energii odnawialnej. W opinii znacznej części respondentów największym problemem, ograniczającym chęć skorzystania z OZE, jest koszt wejścia początkowego. Fotowoltaika dla firm jest uważana za drogą, ze względu na początkowy koszt instalacji. Warunki rynkowe przekonują, że OZE już dziś są rozwiązaniem konkurencyjnym, które pod względem cen jest długofalowo opłacalne. Oszczędności, mogą być osiągnięte przed podmiot gospodarczy, wraz z upływem lat stają się coraz większe. Nie może zatem dziwić fakt, że coraz większa liczba podmiotów gospodarczych ma zamiar w przyszłości skorzystać z zalet, jakie niesie za sobą fotowoltaika dla firm.

Wieloletnie prognozy dot. udziału fotowoltaiki w Polsce

Fotowoltaika dla firm

Największa uwaga inwestorów OZE skupia się, i będzie się skupiać w najbliższych latach na lokowaniu funduszy w sektorze dużych farm fotowoltaicznych. Największe przyrosty udziału energii pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych, działających w ramach OZE, wyprzedzają nieco prognozy rządowe przewidziane na najbliższe lata. Oznacza to, iż całkowita moc, pozyskiwana z fotowoltaiki w 2025 roku, będzie plasowała się na poziomie prognoz przewidzianych na rok 2030. Szybki wzrost udziału fotowoltaiki w miksie energetycznym przełoży się z pewnością na większe zapotrzebowanie niezakłóconych dostaw, co zaś wymusi na dostawcach sprawniejsze i skuteczniejsze działanie, uniezależniające się od zewnętrznych dostaw. Statystyki za rok 2020 wskazują, iż globalna pandemia CoViD-19 w niewielkim stopniu wpłynęła na płynność sektora OZE w Polsce, co jest zdecydowanie optymistycznym prognostykiem na najbliższe lata.