Opublikowano

Obowiązek przeprowadzania audytu efektywności energetycznej

audyt energetyczny

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej wielu przedsiębiorców ma obecnie obowiązek przeprowadzania audytu, czyli procedury, której celem jest dokonanie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dostarczających przedsiębiorcy wiedzy o zużyciu energii w danym budynku i sposobie uzyskania opłacalnych oszczędności z tym związanych.

Dyrektywa unijna

audyt energetyczny

Zgodnie z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady unijnym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. Jest to cel ambitny, ale nie niemożliwy do osiągnięcia. Wymaga jednak zobowiązania państw członkowskich do wprowadzenia mechanizmów, które skłonią do podjęcia działań pozwalających na uzyskanie większej efektywności. Obowiązek przeprowadzania systematycznie audytu jest jednym z narzędzi, które pozwoli to osiągnąć.

Kto musi przeprowadzać audyt?

Obowiązek przeprowadzania audytu efektywności energetycznej spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach z wyjątkiem mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy. Oznacza to, że audyt muszą przeprowadzać wszystkie te osoby, które zatrudniały średniorocznie minimum 250 pracowników albo osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Takie audyty może nam zrobić na przykład https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/audyt-energetyczny

Termin i zwolnienie od obowiązku

Przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzać audyt efektywności energetycznej raz na cztery lata, przy czym pierwszy z nich przypadał na czas w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej. O przeprowadzonym audycie oraz o możliwościach uzyskania oszczędności w energii przedsiębiorca musi następnie zawiadomić prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od zakończenia audytu. Warto przy tym wspomnieć, że istnieje jeszcze możliwość zwolnienia się z obowiązku nakładanego przez ustawę. Przewidziana jest dla przedsiębiorców posiadających wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony norma PN-EN ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, lub normą PN-EN ISO 14001, jeśli w ramach tych systemów został już przeprowadzony audyt efektywności energetycznej.