Opublikowano

Rynek energii elektrycznej w Polsce i na świecie

rynek energii

Energia elektryczna stanowi przedmiot handlu, a zatem jest klasycznym towarem na rynku energii. W praktyce oznacza to, że musi zostać wyprodukowana, następnie sprzedana i dostarczona odbiorcy końcowemu, do których zaliczamy klientów indywidualnych, przedsiębiorstwa i instytucje. Czym charakteryzuje się rynek energii w Polsce jako całokształt procesów, które zachodzą pomiędzy odbiorcami końcowymi i producentami. 

Uczestnicy rynku energii elektrycznej

W Polsce, uczestników rynku energii elektrycznej można podzielić na takie grupy jak: 

  • wytwórcy, 
  • operatorzy systemów przesyłowych,
  • operatorzy systemów dystrybucyjnych,
  • sprzedawcy czyli spółki obrotu.

Energię elektryczną wytwarzają duże elektrownie, a także niewielkie gospodarstwa domowe, które posiadają własne instalacje wytwórcze. Główny producent energii w Polsce to natomiast elektrownie systemowe. To właśnie tam produkcja energii oparta jest przede wszystkim na bazie węgla kamiennego i brunatnego. 

Drugi producent, pod względem wielkości wolumenu, to elektrociepłownie. Rynek energii elektrycznej obejmuje także prąd produkowany w elektrowniach fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych, a także w wyniku spalania biogazu oraz biomasy. Więcej informacji o rynkach energii znajdziesz na innogy.pl.

rynek energii

Trendy w sektorze energii elektrycznej

Najważniejszy trend, zauważalny zarówno w Polsce, jak i na świecie, to wzrost ogólnego zapotrzebowania na energię pochodzącej zarówno w konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł.

Rynek energii musi zatem ewoluować, jeśli ma w przyszłości sprostać dwóm wyzwaniom, jakim stanowi rosnące zapotrzebowanie na energię i zmniejszenie całkowitej emisji dwutlenku węgla.

Według szacunkowych danych globalna  konsumpcja energii na przestrzeni kolejnych 10 lat wzrośnie prawdopodobnie aż o 44 proc. To jednak nie wszystko. Coraz starsza infrastruktura będzie potrzebować dodatkowej mocy wytwórczej. Jest to wynikiem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w mniej rozwiniętych obszarach, a także powstawaniem nowych inwestycji związanych choćby ze rozwojem elektromobilności w krajach rozwiniętych.