Opublikowano

Produkcja, transportowanie i handel na rynku energii w Polsce

Produkcja, transportowanie i handel na rynku energii w Polsce

Rynek energii w Polsce funkcjonuje w oparciu o pracę elektrowni, elektrociepłowni oraz odnawialnych źródeł energii. Duże znaczenie w obrocie energią mają także dystrybutorzy, którzy zajmują się handlem energią, a także jej transportowaniem poprzez sieci dystrybucyjne. Handel energią elektryczną w Polsce odbywa się na rynku kontraktowym, giełdowym oraz na rynku bilansującym.

Produkcja energii w Polsce

Rynek energii w Polsce funkcjonuje w oparciu o elektrownie systemowe, elektrociepłownie oraz OZE. Głównym ośrodkiem wytwarzania energii są wciąż elektrownie systemowe, bazujące na węglu brunatnym i kamiennym i najmocniej zanieczyszczające środowisko. Drugie w kolejności są elektrociepłownie, które charakteryzują się mniejszym zużyciem paliwa i niższą emisją gazów. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla środowiska są jednak odnawialne źródła energii – przede wszystkim elektrownie wodne i wiatrowe.

Transportowanie energii

Wyprodukowana energia transportowana jest następnie przy użyciu dwóch rodzajów sieci – przesyłowej odpowiedzialnej za przesyłanie energii z miejsc, w których jest wytwarzana do Głównych Punktów Zasilających oraz sieci dystrybucyjnych – pozwalających na przesyłanie energii z GPZ do odbiorcy końcowego. Istotną rolę w dystrybucji energii odgrywa Operator Systemu Dystrybucyjnego. To właśnie on zarządza dystrybucją energii na danym terenie. Aby móc korzystać z energii elektrycznej w danym punkcie odbioru, trzeba wcześniej podpisać umowę z właściwym miejscowo OSD.

Rynek kontraktowy, giełdowy i bilansujący

Rynek energii w Polsce funkcjonuje w oparciu o trzy segmenty. Pierwszym z nich jest rynek kontraktowy, gdzie handel energią odbywa się na podstawie kontraktów dwustronnych. Duże znaczenie ma także rynek giełdowy, gdzie energią handluje się głównie na tzw. Rynku Dnia Następnego. Ostatnim segmentem jest rynek bilansujący, który wprawdzie nie służy do handlu energią, ale umożliwia bilansowanie różnic między zawieranymi transakcjami i rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

W celu poznania szczegółów dotyczących rynku energii w Polsce, odwiedź tę stronę: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/newsletter

Opublikowano

Energia dla firm małych, średnich i dla wielkich korporacji

Energia dla firm małych, średnich i dla wielkich korporacji

Stawki za prąd dla klientów indywidualnych, czyli gospodarstw domowych, regulowane są na innych zasadach niż energia elektryczna dla firm. Bez względu na to, czy chodzi o wielką korporację, czy też małe przedsiębiorstwo, opłaty za energię elektryczną będą wyższe niż w przypadku warunków oferowanych dla klientów indywidualnych.

Energia dla klienta indywidualnego a dla firmy

Dwa czynniki wpływają na to, jak kształtują się stawki dla gospodarstw domowych, a jak dla przedsiębiorstw. Duże znaczenie ma przede wszystkim działalność Urzędu Regulacji Energetyki. Odpowiedzialny jest on za regulację stawek dla taryf z grupy „G”, natomiast w przypadku ofert dla przedsiębiorców ceny indywidualnie mogą ustalać dostawcy energii elektrycznej. Drugi istotny czynnik to moc umowna. Ona również ma duży wpływ na wysokość opłat. Moc umowną należy rozumieć jako ilość energii dostarczanej w konkretnym momencie dla punktu odbioru. Logiczne jest, że energia dla firm musi mieć większą moc umowną, gdyż w przedsiębiorstwie w tym samym czasie bardzo często pracuje duża ilość urządzeń.

Taryfy dla przedsiębiorców

Energia dla firm to wiele możliwości. Przedsiębiorcy mogą między innymi skorzystać z taryf C11 oraz C12, czyli taryf o małej mocy umownej będących odpowiednikami G11 i G12. Dla większych przedsiębiorstw czy dużych korporacji oferowane są natomiast taryfy z grup „B” i „A”. Duże firmy potrzebują większej mocy umownej, toteż proponowane taryfy oznaczane są numerem „2” i odpowiednio cyfrą „1” i „2” w przypadku wyboru jedno- lub dwustrefowej taryfy. Częściej wybierane są taryfy jednostrefowe, gdyż w wielkich przedsiębiorstwach urządzenia elektryczne działają prawie bez przerwy. To jednak nie wszystkie proponowane rozwiązania – firmy mogą skorzystać także z taryf trójstrefowych przewidujących aż trzy różne stawki – dla szczytu przedpołudniowego, popołudniowego oraz dla pozostałych godzin w ciągu doby. Niejednokrotnie też sprzedawcy prądu przygotowują oferty specjalne, odpowiednie dla konkretnego rodzaju działalności i pozwalające na otrzymywanie energii elektrycznej na bardziej korzystnych warunkach.